Erfgoeddag 2015

Mendop vzw op Erfgoeddag 2015


Expo 25 en 26 april 2015
Over kraaiers en vechters - de hanen van het erf


Over kraaiers en vechters
foto © FARO / Philippe Debroe

Niet de stier maar de haan was eeuwenlang de patron van het boerenerf, de keizer van de mestvaalt, de signaalgever van het ochtendgloren.
Naast allround boerderijbeest promoveerde men de haan tot religieus of heraldisch symbool, tot vaandeldrager van staten en regio's, tot een toonbeeld van deugden en ondeugden.

Erfgoeddag 2015 Mendop


Mendop stond in deze expo - ingericht naar aanleiding van Erfgoedag 2015 - stil bij het erfgoed dat verbonden is met de hanengevechten (verboden in België) en kraaihanenwedstrijden, een verdwijnende volkssport. Twee raskippen kregen speciale aandacht: de Brugse Vechter en het Brakelhoen.
Klik op bovenstaande afbeelding voor een leesbare versie van het infopaneel.
Oude boeken en foto's uit de tijd dat er alleen nog scharrelkippen en hanen met vrije uitloop bestonden, vervolmaakten de tentoonstelling.
Mendop kreeg voor deze tentoonstelling de medewerking van de kleinveevereniging Canteclaer Veldegem, de Braekelclub Nederbraekel uit Brakel en de Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw.
Wanneer? De expo ging door op zaterdag 25 april tussen 14u00 en 17u00 en zondag 26 april doorlopend van 10u00 tot 18u00.
Waar? De tentoonstelling was ingericht in de eeuwenoude Kapittelzaal van het Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A (ook ingang via de Langestraat). Het Rijksarchief Brugge was in 2015 het centrale infopunt voor de Erfgoeddag in Brugge.

Voor een uitvoerig verslag van deze tentoonstelling met foto's en alle teksten: klik hier

 

 

© Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org

naar boven

Erfgoeddag Mendop vzw Intro

Erfgoeddag Mendop vzw 2009

Erfgoeddag Mendop vzw 2010

Erfgoeddag Mendop vzw 2011

Erfgoeddag Mendop vzw 2012

Erfgoeddag Mendop vzw 2013

Erfgoeddag Mendop vzw 2014