Schenkingen aan Mendop

 

Hieronder vindt u een overzicht van de meest omvangrijke en meest recente schenkingen aan het dierenarchief van Mendop vzw.

Schenking Rik Snauwaert

Rik Snauwaert

Rik Snauwaert (°1960) uit Torhout, fokker van raspluimvee en onder meer secretaris bij de Speciaalclub voor de Izegemse Koekoek, schonk honderden tijdschriften en catalogi aan ons dierenarchief. De meeste handelen over de kweek van kooivogels en kleinvee. Als diensthoofd bij het Museum voor Kunst & Geschiedenis in Brussel is hij zeer vertrouwd met de rol die musea en archieven voor het behoud van cultureel erfgoed spelen. Een geïllustreerd overzicht van deze fraaie aanwinst voor Mendop vindt u hier.

 

Schenking Joseph Cornelissis

circuscollectie Cornelissis

Joseph Cornelissis (°1943) raakte tijdens zijn jeugd gefascineerd door circussen. Pas aan de vooravond van zijn pensioen in 1997 kreeg de verzamelpassie hem te pakken. Van dan af bracht hij een omvangrijke collectie (zie foto boven) van honderden boeken, programmabrochures, affiches, persknipsels, gravures, modelvoertuigen en documentatie bij elkaar. Juli 2019 schonk Cornelissis zijn omvangrijke circusarchief aan Mendop.

Circusshows in zowel vaste gebouwen als in rondreizende tenten maakten veelvuldig gebruik van gedresseerde huisdieren (het begon met paarden) en wilde dieren (van tijgers en leeuwen tot zebra's en olifanten). In de schenking Cornelissis is hier rijkelijk veel lees- en beeldmaterieaal van te vinden. Logisch dat dit bijzondere aspect van de relatie tussen mensen en dieren naadloos aansluit bij de uitbouw van ons dierenarchief.

Door de succesvolle opkomst van 'dierloze' circussen zoals Cirque du soleil en het in Europa meer en meer bij wet ingeperkte gebruik van wilde dieren voor entertainement, belandde het traditionelere circus in overlevingsnood. Door de schenking Cornelissis zijn al deze facetten van het circusbestaan nu rijkelijk, in woord én beeld, in ons archief vertegenwoordigd. Meer info via de volgende links op deze site:

Intro schenking circusverzameling Joseph Cornelissis

Beknopt fotoverslag schenking Joseph Cornelissis

Korte inhoud circusschenking Joseph Cornelissis

Inventaris circusboeken schenking Joseph Cornelissis

Wegwijzer raadplegen circusarchief Joseph Cornelissis

 

Schenking Ir. Louis Engels

Louis Engels schenkt archief aan MendopAffiche film voordracht De muskusrat

Ir. Louis Engels (92 jaar) uit Zolder overhandigde op 26 augustus 2017 een tiental archiefdozen aan Mendop. Engels werkte een carrière lang op het Ministerie van Landbouw (Dienst Plantenbescherming). Spoedig na zijn aantreden in 1950 kreeg hij opdracht om de bestrijding van de muskusrat landelijk op punt te zetten.

Toen de Limburgse kersentelers het met de spreeuw aan de stok kregen, werd besloten om hun slaapplaatsen met behulp van het leger te dynamiteren. Deze acties, die liepen van 1970 tot 1984, kregen veel weerklank in de pers, mede doordat Vogelbescherming hieromtrent een rechtszaak aanspande.

Voorts omvat het archief van Engels info over de fok van nertsen of de uitbreiding van het everzwijn in Vlaanderen.

Voor meer foto's van dit historisch zeer interessante dierenarchief: klik hier

 

Schenking Joseph Vijgen

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in Leuven bezorgde Mendop de nagelaten boeken en schoolschriften van de Limburgse veearts Joseph Vijgen (1896-1986), een voormalig student van de verdwenen Veeartsenijschool te Kuregem (Anderlecht). Een overzicht van deze fraaie aanwinst ziet u hier.

 

Schenking Huguette Boddaert

Huguette Boddaert - Mendop

Huguette Boddaert (°1936) werd in 1947 op het strand van Blankenberge op de rug van een paard gezet en sindsdien vormen paarden een rode draad in haar leven. Zij werd een autoriteit op het vlak van paardenbitten en verzamelde zoveel zij kon over de band tussen mens en paard.

Aan Mendop schonk zij haar uitgebreide collectie tijdschriften, postkaarten en affiches over paarden. Een overzicht van deze bijzondere schenking vindt u hier.

 

Schenking Luc De Vlieghere - Bauwens

Luc De Vleghere - Mendop

Op 25 april 2014 bracht Luc De Vlieghere (°1935) een bezoek aan het depot van Mendop vzw waar zijn omvangrijke schenking van vele duizenden oude duivensportkranten (78 verschillende titels!) en dierenperiodieken (i.v.m. kooivogels en neerhofdieren) wordt bewaard.

Luc was zaakvoerder van een familiebedrijf in Izegem (provincie West-Vlaanderen) dat in 1898 door zijn grootvader Abdon De Poorter was gesticht. Na 100 jaar sloot deze duivensportfirma annex 'vogelringenfabriek' de deuren.

Een fotoreportage over dit bedrijf uit de hoogbloei van de Belgische duivensport en de overdracht naar het depot van Mendop ziet u hier.

Een geïllustreerde inventaris van deze unieke schenking kunt u hier inkijken.

Zie ook een beeldverslag van Een persmagnaat van toen, de tentoonstelling van Mendop uit 2014 waarin een staalkaart van de schenking De Vlieghere - Bauwens aan het publiek werd voorgesteld.

 

Schenking Prosper Van Lancker

Prosper Van Lancker - Mendop

Bijna 60 jaar lang legde Prosper Van Lancker (°1924) zich toe op de kweek van rasduiven, raskonijnen en fazanten. Als bestuurslid was hij onder meer actief bij de Koninklijke Kroppersclub Gent en Het Neerhof Gent. Bij zijn vertrek naar een rusthuis in 2015 schonk hij aan Mendop een gevarieerd aantal items uit zijn rijkgevulde fokkersbestaan. Meer foto's en details hier.

 

 

Recente aanwinsten

zie tevens Mendop Facebook

De Heer Ides Keukeleire uit Sint-Andries schonk op 25 februari 2015 diverse objecten aan Mendop vzw, waaronder een lot oude dierenvallen (vossenklem, mussenknippen, muizen- en rattenvallen, mollenklemmen) en een oude, ongedateerde medaille van de Boxer Club Brugge. Ook een antieke 'plantenbus' waarmee natuurliefhebbers rond 1900 wilde planten en insecten gingen verzamelen, behoorde tot de schenking.

 

Schenking J Lauwers

Op 14 september 2014 schonk Juul Lauwers, een rasduivenfokker en -keurder uit Mechelen een lot van 18 oude boeken over duiven- en hoenderkweek aan Mendop. De schenking omvatte tevens sigarenbanden en prentbriefkaarten met duivenmotief (zie foto boven).

 

Varkenssterfte Damme

In augustus 2014 kreeg Mendop van grote affiche (zie boven) uit het begin van de 20e eeuw ter promotie van een verzekering tegen de sterfte der varkens in Damme.

 

Schenking A DecorpSchenking A DecropSchenking A Decrop

Op 30 april 2014 schonk Mevr. Anny Decrop (foto) het duivensportarchief van haar grootvader Honoré Figoureux (1876-1958) aan Mendop vzw. De documenten stammen uit de periode 1905-1926. In de collectie steken onder meer vele tientallen affiches met wedstrijduitslagen van vluchten uit Arras, Bordeaux, Chartres, Tours, etc. Ze zijn afkomstig van zo'n 15 duivenmaatschappijen uit het zuiden van West-Vlaanderen. Mendop dankt Mevr. Decrop van harte voor haar waardevolle schenking.

 

Kanariearchief J Vanuyttrecht

Begin april 2014 verwierf Mendop het archief van Jaak Vanuyttrecht (1934-2013) een Belgisch kanariekampioen (zie foto boven) en fokker van Belgische baardkrielen en Oud-Hollandse kapucijnduiven. Mendop dankt zijn echtgenote Lisette Heynderickx voor deze fraaie schenking.

 

Bundel Kesteloot - Mendop

Baron Edgar Kesteloot (°1922) uit Brussel schonk verschillende items aan het archief van Mendop. Kesteloot was werkleider aan het KBIN in Brussel en jarenlang nationaal voorzitter van de voorloper (= BNVR) van Natuurpunt vzw. Hij behoort tot de pioniers van de Belgische radio en televisie. In Wallonië werd hij zeer bekend door zijn deelname aan het programma Le Jardin Extraordinaire. Zijn schenking bevatte onder meer een bundel met causerieën over natuurbescherming voor de Schoolradio in 1957-1958, waaronder een tekst over 'mens en dier'. Voorts correspondentie omtrent deze onderwerpen met de BRT (nu VRT).

Schenkingen aan Mendop vzw. Wat en hoe?

Voor meer info: klik hier