Terugblik

2008 .... 2009 .... 2010 .... 2011 .... 2012.... 2013.... 2014....2015... 2016....2017

2018... 2019....


2008

Op 2 januari 2008 werd de domeinnaam van Mendop vastgelegd en op 6 januari ging de voorlopige website on line

Graag een woordje uitleg over de illustraties op het openingsbeeld. Boven rechts staan mensen op een dode potvis. Deze reusachtige tandwalvis van 43 ton spoelde op 19 december 1954 aan op het strand van De Panne (West-Vlaanderen). Het geraamte werd uitgebeend en belandde in het natuurmuseum te Brussel. De tekening van de hand met het kuikentje prijkt in de brochure Sexen van kuikens (1949).

De pêle-mêle links begint bovenaan met het portret van een kattenliefhebster. De dame liet zich rond 1950 tijdens een fotoshoot met haar lievelingskat vereeuwigen. De beroepsfotograaf stopte de zeven beste fotos in een koket albumpje. Rechts een didactische prent die de ingewanden (uitneembaar!) van een koe situeert. De prent komt uit het boek De koe. lichaamsbouw en inwendige organen (1919). Op de tweede rij de cover van het boek Mensch en InsectHun onderlinge strijd (ca. 1930). De auteur voorzag een eindeloos conflict maar rekende op ons gezamenlijke intellectom de overhand te behouden. Ernaast in het midden de kaft van een vrij zeldzaam werkje uit 1942 over de Belgische dwerghoenders, uitgegeven door de Koninklijke Baarddwerg Club. Naast de snavel van het kuikentje een vakantiefoto van twee kinderen op een opgezette ezel. Duizenden Belgen zijn zo tot rond 1960 op de zeedijk van Blankenberge geportretteerd. De waaghals met de olifant onderaan links toonde zijn kunsten in de verdwenen dierentuin van... Gent. Voorts een vignet van het merk Mechelsche duif en een studio- of kermisfoto van kinderen met honden rond 1900. De grote honden waren mogelijk attributen van een broodfotograaf. Allemaal onderwerpen en details waar Mendop met plezier bij stilstaat.

Eind januari 2008 was moraalfilosoof Etienne Vermeersch de eerste die Mendop alle succes toewenste. Uitgerekend in de week dat hij in het magazine Knack door 100 prominenten tot de grootste intellectueel van Vlaanderen werd gekozen, beet Vermeersch in de rubriek zo gezegd de spits af. 

Op zondag 18 mei 2008 vond de stichtingsvergadering van Mendop vzw plaats. Mendop oftewel ‘Mens & Dier op papier vzw werd officieel opgericht door Heidi De Moor, Daniel Desmet, Jan Desmet, Anton Ervynck en Guido Rappé. 

In de statuten formuleerde de vereniging haar doelstellingen als volgt:

     Onpartijdig, wetenschappelijk verantwoord, en vanuit een historisch en cultureel bewustzijn, de omgang en verbanden tussen mens en dier in kaart te brengen door zelf authentiek bronnenmateriaal en artefacten te verzamelen, door oude archieven, documenten en voorwerpen veilig te stellen, voorts door te inventariseren wat in bestaande musea en instellingen wordt bijgehouden of wat nog bewaard zit in de archieven van bijvoorbeeld koepelorganisaties uit de veeteelt, jacht of visserij, van kweekverenigingen van huisdieren, of van verenigingen rond dierensporten, -gebruiken, …

         dit erfgoed en bronnenmateriaal toegankelijk te maken voor onderzoekers en het brede publiek via websites, publicaties, evenementen en tentoonstellingen;

         bij te dragen tot een bredere bewustwording voor het bijhouden van ‘beestig’ bronnenmateriaal van meer recente datum;

         selectieve bibliografische overzichten van de mens-dier-relaties (zoals reeds gepubliceerd in kranten, periodieken, vakbladen en heemkundige of geschiedkundige tijdschriften en jaarboeken) op te maken;

         zelf onderzoek en projecten rond de omgang tussen mens en dier uit te voeren of aan te moedigen;

        de kennis omtrent mens-dier-relaties bij het brede publiek te stimuleren.


Juni 2008 sloot Mendop vzw voor het eerst in zijn nog prille bestaan een overeenkomst ter ondersteuning van een lovenswaardig initiatief rond dierenerfgoed. Hondenschool Habitus vzw (www.hondenschool-habitus.info) uit Poeke (nabij Aalter in Oost-Vlaanderen) vierde in 2008 zijn 20-jarig bestaan met de tentoonstelling Houden van Honden, omtrent de hond als erfgoed. Voor sfeerbeelden van deze tentoonstelling: klik hier

naar boven2009

Het tweede werkjaar van Mendop werd ingezet met een rondborstige nieuwjaarsgroet. 

Begin januari 2009 werd de rubriek ‘de onderwerpen op deze site uitgebreid met de eerste bibliografische luikjes omtrent de kanarie (klik hier) en de beverrat (klik hier). Begin februari 2009 werd het twintigste onderwerp van bibliografische suggesties voorzien. In de toekomst zal van steeds meer onderwerpen een selectief overzicht van relevante publicaties worden aangeboden (zie ook project 1 in de rubriek ‘projecten). 

Eind januari 2009 startte Mendop zijn tweede project: DIERBAAR. De memoires van uw meest geliefde (huis)dier. Voortaan kunnen mensen via een speciaal formulier hun dierbaarste en meest bijzondere levenservaringen met een (huis)dier aan het archief van Mendop doorspelen. 

Op zondag 26 april 2009 nam Mendop vzw voor het eerst deel aan de Erfgoeddag. Zie de rubriek ‘Erfgoeddag.

Voorjaar 2009 organiseerde en/of paticipeerde Mendop vzw aan twee tentoonstellingen. In samenwerking met het Huis van Alijn in Gent liep van 29 maart tot en met 17 mei een expositie omtrent het huisdier op oude familiefotos (Uit het fotoalbum, deel 1) en in Brugge in het Tolhuis (in samenwerking met de Provinciale Bibliotheek) richtte Mendop van 26 april tot en met 31 mei de expositie ‘Blaffend erfgoed in. Voor meer info en sfeerbeelden: zie de rubriek Tentoonstellingen. 

Op zondag 23 augustus 2009 was de tentoonstellingsstand van Mendop te bezoeken op de dertiende Levend Erfgoed Expo in Wachtebeke, domein Puyenbroeck. Voor meer info en fotos: klik hier

naar boven2010

Mendop vzw nam in april 2010 voor de tweede maal deel aan de Erfgoeddag. De stand was te vinden in de centrale infotent op de Markt van Brugge. Inspelend op het jaarthema Fake? reconstrueerde Mendop een decorpaneel in de geest van de honderdduizenden foto’s die een eeuw geleden met nepdieren zijn gemaakt.

De vzw speelde in 2010 een adviserende rol voor de tentoonstelling Van paardenmiddel tot paardendokter in Waregem en was op 14 april 2011 aanwezig op de opening aldaar.

De Franse stad Evian opende op 9 oktober 2010 een tentoonstelling rond dieren in de kunstfotografie, getiteld Le Bestiaire imaginaire. De curator bezocht ook Mendop vzw in Brugge. Een foto werd opgenomen in de fraaie catalogus van de tentoonstelling. Een fotoverslag van deze expo kunt in de rubriek Tips bekijken. 

Mendop vzw werd in 2010 door het Brugse College van Burgemeester en Schepenen officieel erkend als Brugse socio-culturele vereniging. Dat gebeurde tijdens de Raadszitting van 8 oktober.

naar boven2011

De wereldvermaarde primatoloog Frans de Waal wenst Mendop op 1 februari 2011 veel succes. Zijn volledige reactie kunt u lezen in de rubriek Zo gezegd.

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2011 (thema: Armoe troef) organiseerde Mendop vzw in samenwerking met het Steunpunt Levend Erfgoed vzw en de Vlaamse Geiten en Schapen Bond vzw een tentoonstelling met als titel De geit: koe der armen – mekkerend erfgoed. Het evenement ging door in het domein De Zeven Torentjes te Assebroek en lokte 1.147 bezoekers. De VRT tipte de tentoonstelling tijdens Erfgoeddag op haar nieuwssite. De Brugse schepen Franky Demon verzorgde op zaterdag 30 april de opening.

Op zondag 28 augustus 2011 nam Mendop vzw voor de tweede maal deel aan de Levend Erfgoed Expo op het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke (Oost-Vlaanderen), een organisatie van het Steunpunt Levend Erfgoed. De stand kende bijzonder veel bijval. Zie rubriek Tentoonstellingen. 

Op de website van Mendop werd de rubriek Tips uitgebreid met fotoverslagen van interessante musea en evenementen. De gemiddelde bezoektijd van de site ligt boven de 5 minuten. 

Mendop vzw verwerft de eerste belangrijke schenkingen van particulieren, inclusief boeken uit de achttiende eeuw over bijenteelt. Ook dragen andere archiefinstellingen (bijvoorbeeld van de provincie West-Vlaanderen en de stad Waregem) met dieren gerelateerde boeken en archivalia over aan Mendop. 

Op 25 november 2011 nam Mendop deel aan de studiedag Op de foto. Over portretfotografie en 10 jaar Beeldbank Brugge

Mendop krijgt praktische steun van het Brugse Stadsarchief. De overeenkomst tot samenwerking tussen het Stadsarchief en Mendop wordt op 10 november 2011 goedgekeurd door het Brugse stadsbestuur. Hierdoor krijgt Mendop een gratis depotruimte in het Stadsarchief waar alle schenkingen in perfecte omstandigheden kunnen worden bewaard. 


2012

In Archiefleven (jaargang 19, januari 2012), de driemaandelijkse nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge, verschijnt een bijdrage van Jan D'hondt met als titel: Een asiel voor dierenarchieven - Mendop vzw krijgt onderdak in het Stadsarchief. 

Om de start van de samenwerking tussen het Brugse Stadsarchief en Mendop een feestelijk tintje te geven, werd van 24 februari tot 25 maart 2012 in het Stadsarchief de tentoonstelling Dieren en hun papieren. De eerste schenkingen aan Mendop vzw ingericht. Stad Brugge ondersteunde tevens de publicatie (32 blz.) van de gelijknamige brochure. De expositie werd op 23 feburari geopend met een toespraak van burgemeester Patrick Moenaert. Zie fotoverslag hier.

De weekkrant Kerk & Leven besteedde in haar editie van 29 februari 2012 aandacht aan de werking en doelstellingen van Mendop vzw (klik hier).

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2012 op 21 en 22 april richtte Mendop de tentoonstelling They shoot horses, don't they? in, over de paarden en muildieren uit de Groote Oorlog (klik hier). Deze expositie ging door in het fraaie kader van de Brugse Militaire Kapel. Ze liep tot 3 mei en kreeg zo'n 1800 bezoekers over de vloer. 

De stopgezette firma De Vlieghere-De Poorter (°1898) uit Izegem, die zich had gespecialiseerd in het maken van vogelringen en de verkoop van benodigdheden voor de duivensport, schenkt zijn volledige tijdschriftenarchief aan Mendop vzw. De collectie oude duivensportkranten (van kort na Wereldoorlog Eén tot heden) is indrukwekkend, telt alleen al 70 verschillende titels. De inventarisatie van deze eerste bedrijfsschenking aan Mendop vzw werd midden november afgerond. 

naar boven2013

In 2013 brak voor Mendop het eerste lustrum aan. Het vijfjarig bestaan werd onder meer gevierd met een vijfde opeenvolgende deelname aan de landelijke Erfgoeddag op 20 en 21 april. 

Mendop greep het jaarthema Stop de tijd! aan voor een uitgebreide expositie over de geschiedenis van de taxidermie, getiteld Kijken door glazen ogen. De magie van de taxidermie. Mendop werkte hiervoor samen met het Naturaliënkabinet van Eric Biebauw. Voor een uitgebreid fotoverslag: klik hier

Op 18 maart 2013 nam Mendop deel aan de jaarlijkse studiedag van het West-Vlaams Archievenplatform (WAP) in het gloednieuwe Rijksarchief te Brugge.

In mei 2013 ontving Mendop een omvangrijke schenking paardentijdschriften, gespreid over in totaal 90 binnen- en buitenlandse titels. Alle details worden gespaard tot de rubriek Schenkingen op de website van Mendop van start gaat. 

Op 20 september 2013 nam Mendop in Gent deel aan de studiedag Immaterieel cultureel erfgoed en dieren. Samen naar een praktijkuitwisseling en een ethische code? Jan D'hondt gaf er een lezing over de doelstellingen en werking van Mendop. 

In het weekend van 5 en 6 oktober 2013 zorgde Mendop voor een belangrijke eigen inbreng op de tentoonstelling 75 jaar Angora, ingericht door de jubilerende Angoraclub uit Brugge, een neerhofdierenvereniging. De expo ging door in het Provinciaal Hof op de Brugse Markt en lokte ca. 4000 bezoekers (meer info hier). Jan Desmet schreef twee bijdragen in de begeleidende jubileumbrochure. 2014

naar boven2015

Nieuwjaarswens Mendop 2015

In 2015 Erfgoeddag met thema 'Erf'

 

 

 

2016

2016

 

 

 

 2017

20172018

Nieuwjaarswens 2018

 2019

Nieuwjaarswens 2019
 © Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org

naar boven