Wie

Mendop vzw werd op 18 mei 2008 opgericht door Jan Desmet, Anton Ervynck, Guido Rappé, Heidi De Moor en Daniel Desmet (klik hier).

Mendop kan een beroep doen op het archief  van Jan Desmet. Hij en archeozoöloog Anton Ervynck zetten oktober-december 2007 het profiel en de beleidslijnen van Mendop op punt (zie rubrieken over Mendop, de onderwerpen en de voorwerpen). De actuele leden in het bestuur van Mendop vzw zijn:

Jan Desmet (voorzitter) is een zelfstandig publicist en naturalist. Hij schreef onder meer voor de boekenbijlage van de krant De Standaard en het maandblad Nest en publiceerde boeken als Dieren in sport en spel, Van de liefde, van de hond en het driedelige Vogels in de kop. Meer over zijn boeken en passages in de media via www.jandesmet.net.

Jan D'hondt (onder-voorzitter) is historicus. Hij werkt sinds meer dan 20 jaar - intussen als archivaris - in het Stadsarchief van Brugge. Voorts is hij redactiesecretaris van Brugs Ommeland, een West-Vlaams heemkundig en geschiedkundig tijdschrift (klik).

Sandrin Coorevits is kunsthistorica. Zij werkte 13 jaar als stadsarchivaris van Waregem, waar zij in 2011 de expositie Van paardenmiddel tot paardendokter inrichtte (hier). In augustus 2014 werd zij directeur van het Yper Museum in Ieper (klik hier). 

Guido Rappé is bioloog. Hij werkte onder meer aan het erfgoedproject De Zee van Toen, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen. Hij was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. 

Francine Geldof is vrijwilligster in het Stadsarchief van Brugge. Zij zetelt in de Brugse Sociaal-Culturele Raad en verzorgde tien jaar de rubriek Binnenlands Toerisme voor het weekblad Knack Weekend. In de Brugse binnenstad baat zij een B&B uit. 

Daniël Desmet (penningmeester) is reisorganisator. Zijn herdenkingscruises met een Russische ijsbreker naar de Zuidpool en Groenland in het spoor van de Belgische poolpionier Adrien de Gerlache (1866-1934) kregen ruime weerklank (meer op www.asteriaexpeditions.be).

De administratie en website van Mendop vallen onder de vleugels van Heidi De Moor (secretaris). De site blijft een voornaam medium waarlangs Mendop zijn activiteiten, aanwinsten én huisstijl aan de buitenwereld bekend maakt.

De depotruimte van Mendop vzw - waar de schenkingen worden bewaard - bevindt zich in het Stadsarchief van Brugge. © Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org